Stenkrossning

Krossning av sten och berg i olika fraktioner till vägbyggnation m m

Krossning av marmor och granit i olika fraktioner till Prefab- och Terazzoindustrin

Torkning av sten

Torkning av marmor- och granitsten kan utföras vid behov

Förpackning av sten

Säckning av sten och olika granulater. Säckning i storsäck (bigbag) och småsäck (20-25 kg)

Lager och transport

Lagerhantering av sten inomhus

Vi utför även transporter och väggrusning med egna bilar

Maskinarbete

Gräv- och lastmaskinsarbeten utförs.